Külçe Kurşun Stok Alanımız

  • Şirketimizin diğer faaliyet konusu olan külçe kurşun stoklama işlemine tabii tutulur ve bu külçe kurşunlar düzgün ve üst üste istif edilir.
  • Bu külçe kurşunlar kimyasal ve bileşim özelliklerine göre ayrı ayrı istif edilir.